Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ik zoek hulp

kaart van Nederland noord-holland zeeland zuid-holland utrecht noord-brabant limburg gelderland flevoland overijssel drenthe groningen friesland

Opvangatlas.nl helpt mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie bij het vinden van passende opvang, hulp en ondersteuning

SlachtofferWijzer helpt je de weg te vinden naar relevante hulp nadat je slachtoffer bent geworden van (seksueel) geweld, een ongeval, medische fout of diefstal.

Telefonische hulpdiensten

externe linkMIND Korrelatie
Telefoon 0900-1450 (15 cpm)
(ma t/m vr 9:00 - 18:00 )
E-Mail: vraag@korrelatie.nl
Chat: Chathulpverlening
(ma t/m vr 9:00 - 17:30)

externe linkDe Luisterlijn.
Dag en nacht tijd voor een gesprek. Landelijk telefoonnummer: 0900 0767

Slachtofferhulp

externe linkSlachtofferhulp Nederland helpt na een misdrijf of ongeluk. Biedt praktische en juridische adviezen en emotionele steun.

Lotgenoten

externe linkStichting Zijweg
voor vrouwen én kinderen die te maken hebben met (ex)partnergeweld  (huiselijk geweld, stalking).

Quickscan Registratie Huiselijk Geweld

12-01-2006

Het registreren van huiselijk geweld heeft in Nederland aan actualiteit en urgentie gewonnen door de oprichting van de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s). De Quickscan registratie huiselijk is uitgevoerd door het UMC St. Radboud Nijmegen en het Trimbos Instituut in opdracht van het ministerie van VWS.

De quickscan werd uitgevoerd omdat er nog onvoldoende zicht bestond op de registratie van huiselijk geweld bij lokale ketenpartners en regionale projecten. Ook waren het doel en de mate van gegevensuitwisseling niet duidelijk.

Doel van de quickscan

  1. Het verkrijgen van inzicht in registraties van huiselijk geweld bij kernsectoren.
  2. Het in kaart brengen van registraties bij samenwerkingsverbanden Huiselijk Geweld

en bij reeds lopende ASHG’s.

  1. Het ontwikkelen van een referentiekader voor de registratie van huiselijk geweld.

Deze quickscan biedt aanknopingspunten voor landelijke en lokale besluitvorming over registratie van huiselijk geweld. De quickscan dient tevens als input voor verdere discussie en standpuntbepaling binnen het landelijk Netwerk Huiselijk Geweld.


Quickscan Registratie Huiselijk Geweld, Carinda Jansen, Connie Mensink en Judith Wolf, UMC St. Radboud Nijmegen/Trimbos instituut Utrecht, januari 2006.