Wender (Drenthe)

Bezoekadres: Zuidlaarderbrink 62-64
Postcode en plaats: 7812 GG Emmen
Telefoon: 088 - 066 30 00
E-mailadres: aanmeldpunt@wender.nl
Website: www.wender.nl

De visie en missie van Wender (voorheen het Kopland en Zienn) is dakloosheid en huiselijk geweld (duurzaam) voorkomen. De organisaties bieden interventie bij lastige situaties en opvang als iemand dakloos raakt of een huiselijk geweldsituatie moet ontvluchten. De begeleiding is erop gericht om mensen sterker en vaardiger te maken, zodat zij weer zelfredzaam worden.

Vrouwenopvang in Drenthe
De Vrouwenopvang van Wender in Drenthe is er voor vrouwen en hun kinderen die als gevolg van huiselijk geweld niet meer thuis kunnen wonen. De Vrouwenopvang biedt een veilige woonplek en professionele begeleiding voor alle bewoners, ook voor de kinderen.
Meer informatie