Blijf Groep Flevoland - Oranje Huis Flevoland Gooi en Vechtstreek

T 088 234 24 50 (Hulp, advies en aanmeldingen)
T 088 234 25 30 (receptie)
Website: www.blijfgroep.nl

Het Oranje Huis Flevoland – Gooi en Vechtstreek is gevestigd in Almere. Je kunt hier terecht voor crisisopvang, begeleid wonen en ambulante ondersteuning.

Blijf Groep verzorgt een dekkend en gedifferentieerd aanbod in de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland en Flevoland.

Blijf Groep biedt informatie en advies, opvang op maat, ambulante hulp bij het stoppen van het geweld, voorlichting, training en andere preventieactiviteiten.

Blijf Groep heeft vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Flevoland, Haarlem, IJmond en Zaanstreek.

De Steunpunten Huiselijk geweld zijn een werkeenheid van Blijf Groep.