Blijf Groep Flevoland (voorheen Vrouwenopvang Flevoland)

Postcode en plaats: Almere
Postadres: Postbus 10184
Postcode en plaats: 1301 AD Almere
Telefoon: 088-234 2551
Fax: 036-5460249
E-mailadres: info@blijfgroep.nl
Website: www.blijfgroep.nl

Blijf Groep verzorgt een dekkend en gedifferentieerd aanbod in de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland en Flevoland.

Blijf Groep biedt informatie en advies, opvang op maat, ambulante hulp bij het stoppen van het geweld, voorlichting, training en andere preventieactiviteiten.

Blijf Groep heeft vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Flevoland, Haarlem, IJmond en Zaanstreek.

De Steunpunten Huiselijk geweld zijn een werkeenheid van Blijf Groep.