Blijf Groep Flevoland (voorheen Vrouwenopvang Flevoland), locatie Lelystad

Postcode en plaats: Lelystad
Postadres: Postbus 10194
Postcode en plaats: 1301 AD Almere
Telefoon: 0900-2020634
Fax: 036-5460249
E-mailadres: info@blijfgroep.nl
Website: www.blijfgroep.nl

Blijf Groep verzorgt een dekkend en gedifferentieerd aanbod in de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland en Flevoland.

Blijf Groep biedt informatie en advies, opvang op maat, ambulante hulp bij het stoppen van het geweld, voorlichting, training en andere preventieactiviteiten.

Blijf Groep heeft vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Flevoland, Haarlem, IJmond en Zaanstreek.

De Steunpunten Huiselijk geweld zijn een werkeenheid van Blijf Groep.