Bureau Jeugdzorg Flevoland, hoofdkantoor

Bezoekadres: Maerlant 16 b
Postcode en plaats: Lelystad
Postadres: Postbus 1011
Postcode en plaats: 8200 BA Lelystad
Telefoon: (0320) 26 71 00
Fax: (0320) 26 71 11

Iedereen in de provincie Flevoland die advies of hulp nodig heeft bij problemen die te maken hebben met opvoeden of opgroeien van kinderen tussen 0 en 18 jaar kan zich wenden tot Bureau Jeugdzorg Flevoland. Dat kunnen jongeren zijn, hun ouders of opvoeders, maar ook anderen die al dan niet beroepsmatig betrokken zijn.

Soms is informatie en advies voldoende, daar waar mogelijk verwijzen we naar voorliggende voorzieningen in de omgeving.

Bureau Jeugdzorg is de Toegang tot de jeugdhulpverlening. Samen met de cliƫnt wordt bezien welke hulp nodig is.
Wij zorgen, waar nodig, voor het beschikbaar komen van intensievere hulp en houden zicht op de voortgang daarvan.

Bureau Jeugdzorg Flevoland voert tevens maatregelen uit op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering.