Centrum Psychotrauma Hulpverlening Flevoland, hoofdlocatie

Bezoekadres: De Ketting 10
Postcode en plaats: 8250 LD Dronten
Postadres: Postbus 321
Postcode en plaats: 8250 AH Dronten
Telefoon: (0321) 31 80 90
E-mailadres: cphflevo@solcon.nl
Website: www.traumahulp.com

Het Centrum voor Psychotrauma Hulpverlening Flevoland is gespecialiseerd in de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik en huiselijk geweld. Het centrum helpt cliënten om actuele seksueelmisbruiksituaties te verwerken als ook voor het verwerken van ervaringen uit het verleden. Het team bestaat uit vrouwelijke therapeuten; zowel jongens, mannen, meiden en vrouwen worden geholpen.

Het centrum heeft geen contract met zorgverzekeraars. Het voordeel hiervan is dat de privacy voor de cliënt is gewaarborgd. Samen met de cliënt zoekt het centrum naar andere financiering, als de eigen zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt.

Op de website van het centrum staat informatie voor mensen die getraumatiseerd zijn als gevolg van (een) zeer ingrijpende gebeurtenis(sen).