De Schoor - Welzijn in Almere

De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad.


Postadres: Postbus 1220
Postboce en plaats: 1300 BE Almere
Telefoon: 036 - 52 78 50
Website: www.deschoor.nl