De Waag - Flevoland

Naam: de Waag - Flevoland
Bezoekadres: Wisselweg 151
Postcode en plaats: 1314 CC Almere
Postadres: Wisselweg 151
Postcode en plaats: 1314 CC Almere
Telefoon: 036-5393900
E-mailadres: info@dewaagflevoland.nl
Website: www.dewaagnederland.nl

Ruzie maken komt voor in de meeste relaties. Het is niet verkeerd en soms zelfs nodig. Maar ruzie maken doe je samen. Als ruzie overgaat in lichamelijk geweld wordt het een ongelijke strijd. Partnermishandeling is wettelijk verboden en dus strafbaar. Hoezeer de man zich ook getergd of uitgedaagd kan voelen door de vrouw, hij blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag.

Indien de vrouw aangifte doet, wordt de dader vervolgd. Maar straffen alleen is niet de oplossing. Om partnermishandeling ook op lange termijn te stoppen, helpt het als de man hulp krijgt voor zijn agressieprobleem. In het algemeen geldt: hoe eerder de man hulp zoekt, hoe beter het hem lukt om ruzies zonder fysiek geweld uit te vechten. Bovendien is dan de schade in de relatie beter te herstellen dan na langdurige partnermishandeling.

De Waag biedt hulp het stoppen van partnermishandeling. de Waag is een polikliniek waar jarenlang ervaring is opgebouwd met de behandeling van agressieproblemen en met het geven van trainingen op dit terrein. Uit deze ervaring is bekend dat behandeling helpt: dat mannen kunnen leren hun agressie beter in de hand te houden en ruzies minder hoog te laten oplopen. Na aanmelding bij de Waag volgt een intakegesprek, waarin samen met u gekeken wordt hoe u tot lichamelijk gewelddadig gedrag komt, wat het probleem precies is en welke vorm van hulp daarbij het beste past. Het eerste doel van de hulpverlening is in elk geval dat u het lichamelijk geweld stopt en dat u de veiligheid van uw partner kunt garanderen.

Vervolgens kan de hulp bestaan uit individuele gesprekken en groepsgesprekken. Indien sprake is van een doorgaande relatie met uw partner kunnen ook relatiegesprekken plaatsvinden.

De Waag is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en staat los van politie en justitie. De behandeling op de Waag wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, mits verwijzing heeft plaatsgevonden door een huisarts.

Er is geen lange wachtperiode. De hulpverlening kan binnen een paar weken na aanmelding starten.Voor inlichtingen over behandeling en andere vragen kunt u zich wenden tot een van de vestigingen van de Waag in Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem, Rotterdam (Rijnmond), Almere (Flevoland).

De Waag is een polikliniek waar jarenlang ervaring is opgebouwd met de behandeling van problemen op het gebied van agressie en van grensoverschrijdend gedrag, en met het geven van trainingen op dit terrein. Uit deze ervaring is bekend dat behandeling helpt: dat mannen kunnen leren hun agressie en grensoverschrijdend gedrag beter in de hand te houden.

Aanmelden

Na aanmelding bij de Waag volgt een intakegesprek, waarin samen met u gekeken wordt hoe u tot grensoverschrijdend gedrag komt, wat het probleem precies is en welke vorm van hulp daarbij het beste past. Het eerste doel van de hulpverlening is in elk geval dat u het grensoverschrijdend gedrag stopt.

Vervolgens kan de hulp bestaan uit individuele gesprekken en groepsgesprekken. de Waag biedt onder andere groepsbehandeling voor plegers van zedendelicten tegen kinderen, groepsbehandeling voor mensen die kinderporno hebben gedownload en groepsbehandeling voor exhibitionisten.

De Waag staat los van politie en justitie

De Waag is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en staat los van politie en justitie. De behandeling op de Waag wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, mits verwijzing heeft plaatsgevonden door een huisarts.
Er is geen lange wachtperiode. De hulpverlening kan binnen een paar weken na aanmelding starten.

Meer informatie

Voor inlichtingen over behandeling en andere vragen kunt u zich wenden tot een van de vestigingen van de Waag in Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem, Rotterdam (Rijnmond), Almere (Flevoland), Amersfoort en Middelburg.