Fier - Landelijk expertise- en behandelcentrum

Bezoekadres: Holstmeerweg 1
Postcode en plaats: 8936 AS Leeuwarden
Postadres: Postbus 1087
Postcode en plaats: 8900 CB Leeuwarden
Telefoon: 058 215 70 84
E-mailadres: info@fier.nl
Website: www.fier.nl

Fier is een landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het wil geweld in relaties helpen voorkomen en stoppen. En hulp bieden bij de gevolgen van dit geweld.

De organisatie helpt slachtoffers, getuigen en plegers die te maken hebben met geweld in een relatie, zoals kindermishandeling, jeugdprostitutie of eergerelateerd geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Expertisegebieden zijn: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke) traumatisering.

Fier biedt opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en is gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging. Er wordt intensief samengewerkt met gespecialiseerde diensten van politie en OM, zoals het landelijk Expertise Centrum eergerelateerd geweld en het Stelsel Bewaken en Beveiligen (SBB).

Fier biedt hulp aan clienten uit heel Nederland.
Hulp nodig? Bel 088 – 20 80 000 of chat met Fier via hun website.