Fier - Blijf van m'n Lijf

Postcode en plaats: Leeuwarden
Telefoon: 088 20 80 000  
Website: www.fier.nl/opvang/blijf

Fier biedt crisisopvang/Blijf van m'n Lijf in Leeuwarden.

Blijf van m'n Lijf is een veilige crisisopvang en behandeling voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, vrouwenhandel en bedreiging uit criminele circuits. Blijf biedt een dagprogramma, diagnostiek en behandeling, een kinder- en jeugdpsychiater, een orthopedagoog en een creche.

De hulp- en advieslijn (tel: 088 20 80 000) wordt door Fier opgenomen en is 7 dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaar.