Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Naam: Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (vh Bureau Jeugdzorg Friesland)
Bezoekadres: Tesselschadestraat 2
Postcode en plaats: 8913 HB Leeuwarden
Postadres: Postbus 312
Postcode en plaats: 8901 BC Leeuwarden
Telefoon: (058) 233 37 77
Fax: (058) 233 35 04
E-mailadres: info@regiecentrumbv.nl
Website: www.regiecentrumbv.nl

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg Friesland) biedt jeugdigen en/of volwassenen de noodzakelijke bescherming wanneer zij ernstig in hun ontwikkeling of welbevinden worden bedreigd en waarvoor veiligheid niet vanzelfsprekend is.

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bestaat uit de onderdelen Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis (voorheen Advies- en Meldpunt Kindermis-handeling en Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld).

Jeugd- en Gezinsbescherming

Jeugd- en Gezinsbescherming voert de jeugdbeschermingsmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd: jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook voeren we de preventieve jeugdbescherming (beschermingsregie) uit.