Preventieteam kindermishandeling

Postadres: Postbus 612
Postcode en plaats: 8901 BK Leeuwarden
Telefoon: (058) 233 43 34
Fax: (058) 233 39 03
E-mailadres: R.Boonstoppel@ggdfryslan.nl

De regionale preventieteams kindermishandeling verzorgen, op aanvraag, bijeenkomsten in de vorm van: eenmalige voorlichtingsbijeenkomsten, meerdaagse cursussen, praktijkgerichte trainingen, gastlessen, workshops, lezingen en ouderavonden. Verder bieden de teams ondersteuning bij de ontwikkeling van instellingsbeleid rond preventie van kindermishandeling, zoals het opstellen van protocollen.

Vermoedt u dat een kind in uw omgeving mishandeld wordt? Neemt u dan contact op met een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK): 0900 - 123 123 0 (€ 0,05 per minuut).