Stichting Het Kopland

Bezoekadres: Oostergoweg 1-d
Postcode en plaats: 8901 AB Leeuwarden
Postadres: Postbus 2579
Postcode en plaats: 8901 AB Leeuwarden
Telefoon: 050) 522 14 20
Fax: (050) 318 53 54
E-mailadres: info@hetkopland.nl
Website: www.hetkopland.nl

Voor iedereen die grip op het leven verliest, kwetsbaar is of uitgesloten dreigt te worden, zorgt Het Kopland voor verandering. Met begeleiding, veilige opvang en hulp bij wonen en relaties.

Het Kopland werkt nauw samen met Zienn. Onze gezamenlijke visie en missie is dakloosheid en huiselijk geweld (duurzaam) voorkomen. We bieden interventie bij lastige situaties en opvang als iemand dakloos raakt of een huiselijk geweldsituatie moet ontvluchten. Met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken, zodat zij weer zelfredzaam worden.

De Vrouwenopvang van Het Kopland is er voor vrouwen en hun kinderen die als gevolg van huiselijk geweld niet meer thuis kunnen wonen. De Vrouwenopvang biedt een veilige woonplek en professionele begeleiding voor alle bewoners, ook voor de kinderen.