Moviera, locatie Oosterbeek

Bezoekadres: Nico Bovenweg 44
Postcode en plaats: 6861 BW Oosterbeek
Postadres: Nico Bovenweg 44
Postcode en plaats: 6861BW Oosterbeek
Telefoon: (026) 334 00 41
E-mailadres: info@moviera.nl
Website: www.moviera.nl

Moviera* houdt zich bezig met alles wat komt kijken bij een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld, zoals voorlichting, preventie, signalering, registratie en opvang. Bij Moviera is ook het Coördinatiepunt Slachtoffers Mensenhandel regio Utrecht ondergebracht.

Voor wie is de hulp?

Moviera biedt hulp en geeft advies aan iedereen: slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld. Moviera richt haar ondersteuning ook op specifieke groepen zoals slachtoffers van mensenhandel, (jeugd)prostitutie en loverboys en slachtoffers van eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en mannelijke slachtoffers.

Welke hulp biedt Moviera?

Mannen en vrouwen, kinderen, volwassenen en ouderen, iedereen kan slachtoffer van geweld zijn. De plegers zijn (ex-)partners, gezinsleden (ouders, broer, zus), familieleden en huisvrienden. Het gaat niet alleen om heterorelaties, maar ook om homoseksuele relaties. Moviera biedt hulp en geeft advies aan iedereen: slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld. Daarnaast vangt de organisatie vrouwelijke en mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld (en hun kinderen) en tienermoeders op.

Moviera heeft verschillende soorten hulp in huis. Je kan bellen voor informatie, advies of een persoonlijk gesprek. Je kan meerdere keren op gesprek komen, eventueel samen met je partner. Als je niet langer meer thuis kan blijven, kan Moviera je helpen met het vinden van een opvangplek, hier of ergens anders in Nederland. Je kan ook via onze website hulp vragen door het contactformulier in te vullen.

Moviera is werkzaam in de regio Utrecht en Gelderland. Als er sprake is van een noodsituatie kan ook buitenregionaal een beroep worden gedaan op Moviera.

*Moviera is ontstaan op 28 augustus 2012 door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera.

Contactgegevens

Voor hulp en advies:
0900 - 126 26 26 (5 cent/pm): Steunpunt Huiselijk Geweld
030 - 259 98 14 (regio Utrecht)
026 - 389 49 45 (regio Gelderland)

Centraal bureau Arnhem
Jansbuitensingel 20
6811 AD Arnhem
Telefoon 026 - 352 58 10

Centraal bureau Utrecht
Herenstraat 28
3512 KD Utrecht
Telefoon: 030 - 271 17 24