Reclassering Nederland, Nijmegen

Bezoekadres: Stieltjesstraat 1
Postcode en plaats: 6511 AB Nijmegen
Telefoon: 088 8041405
Website: www.reclassering.nl

De reclassering is de verbindende schakel tussen het strafrechtelijke traject en de hulpverlening. Na een melding van huiselijk geweld komt de reclassering snel in actie. De reclasseringswerker betrekt hulp- en dienstverleners, familie en vrienden om samen afspraken te maken. Als de dader de hulpverlening niet start of afmaakt dan volgt een strafrechtelijke reactie. Is er geen sprake van een strafrechtelijk kader? Dan is Veilig Thuis aan zet. De reclassering werkt in alle gevallen samen met Veilig Thuis.

Partnergeweld

In ruim 60 procent van huiselijk geweld zaken gaat het om partner- of ex-partnergeweld. Om de problematiek en de risico’s op herhaling in kaart te brengen, maakt de reclassering een risicotaxatie. Ook geeft de reclassering advies over passende interventies, zoals ondertoezichtstelling en gedragstrainingen.

Denk aan de gedragstraining BORG voor daders en verdachten van partnergeweld. Daarnaast houdt de reclassering toezicht op een eventueel contact- of gebiedsverbod of begeleidt de dader naar specialistische zorg. Ook begeleidt de reclassering gemeenten bij de inzet van een tijdelijk huisverbod en een effectieve daderaanpak.