Sensire maatschappelijk werk

Bezoekadres: Boterstraat 2
Postcode en plaats: 7051 DA Varsseveld
Postadres: Postbus 123
Postcode en plaats: 7050 AC Varsseveld
Telefoon: 0900 88 56 (10 ct/min)
E-mailadres: info@sensire.nl
Website: www.sensire.nl

Sensire is een overkoepelende organisatie van o.a. thuiszorg, jeugdzorg, Maatschappelijk Werk, Sociaal raadslieden Werk, Mediation. Sensire (voorheen Zorggroep Oost Gelderland en Hameland van Nispenhof hebben de gehele Achterhoek als werkgebied). Met name het maatschappelijk werk, gekenmerkt door de gezinsbenadering, en laagdrempelig aanwezig binnen alle grotere stads- en dorpskernen, is bij uitstek een instelling die in samenwerking met politie, huisarts, RIAGG, GGD gezinssystemen kunnen helpen waarin sprake is van huiselijk geweld.

Maatschappelijk werkers zijn speciaal opgeleid om mensen met problemen op weg te helpen. U kunt rekenen op vertrouwelijke hulp. De maat- schappelijk werker praat met u en gaat samen met u na hoe u het beste geholpen kunt worden. Hij of zij bemiddelt als dat nodig is of verwijst u naar de juiste instantie. Desgewenst wordt ook contact opgenomen met uw partner of andere gezinsleden, maar alleen met uw instemming. Hoe lang de hulpverlening duurt bepaalt u samen met de maatschappelijk werker. Soms blijkt één keer praten al voldoende, maar ook kan een reeks diepgaande gesprekken noodzakelijk zijn.

Naast individuele gesprekken met een Maatschappelijk werker biedt het Maatschappelijk Werk de mogelijkheid deel te nemen aan gespreksgroepen. Deze groepen worden geleid door speciaal hiervoor opgeleide medewerkers. Praten in een groep werkt verhelderend en het geeft steun als u ziet dat u niet de enige bent met een bepaald probleem.