Spectrum Gelderland

Bezoekadres: Arnhemsestraatweg 19
Postcode en plaats: 6881 NB Velp
Telefoon: 026 384 62 00
Fax: 026 384 63 00
Website: www.spectrum-gelderland.nl

Spectrum, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in Gelderland biedt aan de provincie, de 56 gemeenten en de ruim 1500 maatschappelijke instellingen in de provincie, op het terrein van onder meer kinderopvang, opvoedingsondersteuning, voor- en vroegschoolse educatie, jeugdbeleid/jeugdzorg/onderwijs, volwasseneneducatie, samenlevingsopbouw, grote stedenbeleid, plattelandsontwikkeling, ouderenbeleid, vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie de volgende kerndiensten aan:

  • Beleidsondersteuning en innovatie
  • Organisatieadvies
  • Deskundigheidsbevordering
  • Informatievoorziening

Spectrum is met verschillende projecten en trainingen actief op het terrein van de preventie en aanpak van kindermishandeling.