Diagnostisch Centrum Accare

Bezoekadres: Hanzeplein 1
Postcode en plaats: 9713 GZ Groningen
Postadres: Postbus 660
Postcode en plaats: 9700 AR Groningen
Telefoon: 050 36 81 100
Website: www.accare.nl

Het aanbod van het Diagnostisch Centrum bestaat uit:

  • Het doen van multidisciplinair diagnostisch onderzoek inzake van vermoedens van seksueel misbruik / kindermishandeling bij kinderen.
  • Het uitbrengen van rapport en advies in het kader van hulpverlening en civielrechtelijke besluitvorming.
  • Het geven van consult, training, coaching en supervisie aan professionals in de eerste lijn, die met deze problematiek te maken hebben op hun werk.
  • Het vervullen van een opleidingsfunctie voor orthopedagogen, psychologen, kinderpsychiaters, kinderartsen en maatschappelijk werkers die zich willen specialiseren in het verrichten van diagnostisch onderzoek inzake vermoedens van seksueel misbruik/kindermishandeling.