Wender (Groningen)

Bezoekadres: Piet Fransenlaan 1
Postcode en plaats: 9713 WN Groningen
Telefoon:088 - 066 30 00
E-mailadres: aanmeldpunt@wender.nl
Website: www.wender.nl

De visie en missie van Wender (voorheen het Kopland en Zienn) is dakloosheid en huiselijk geweld (duurzaam) voorkomen. De organisatie biedt interventie bij lastige situaties en opvang als iemand dakloos raakt of een huiselijk geweldsituatie moet ontvluchten. De begeleiding zet alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken, zodat zij weer zelfredzaam worden.

Vrouwenopvang in Groningen
De Vrouwenopvang van Wender in Groningen is er voor vrouwen en hun kinderen die als gevolg van huiselijk geweld niet meer thuis kunnen wonen. De Vrouwenopvang biedt een veilige woonplek en professionele begeleiding voor alle bewoners, ook voor de kinderen.
Meer informatie

Ambulante hulp vanuit de Vrouwenopvang in Groningen

  • Veerkracht aan Huis. Dit is de ambulante jeugdhulp. Hiermee biedt Het Kopland thuis hulp aan gezinnen met kind(eren) waar sprake is van spanningen of (dreiging van) huiselijk geweld. Samen leggen we de basis voor (weer) een veilige thuissituatie voor het kind.
    Meer informatie
  • Interventie bij Huiselijk Geweld. Dit is kortdurende, ambulante begeleiding bij gezinnen waar sprake is van spanningen, onveiligheid en (dreigend) huiselijk geweld. Het doel is om samen te zorgen voor (weer) een veilige thuissituatie, om opname in de Vrouwenopvang te voorkomen.
    Meer informatie