Blijf van mijn lijf, locatie Groningen

Postadres: Postbus 41125
Postcode en plaats: 9701 CC Groningen
Telefoon: 050 31 80 011

Opvanghuis voor vrouwen en kinderen die mishandeld (geestelijk/lichamelijk/seksueel) zijn of daarmee bedreigd zijn, 24 uurs bereikbaarheid.