MET GGZ, locatie Roermond

Bezoekadres: Buitenop 8
Postcode en plaats: 6042 BL Roermond
Postadres: Postbus 21
Postcode en plaats: 6040 AA Roermond
Telefoon: 088 114 9494
E-mailadres: info@metggz.nl
Website: www.metggz.nl

MET GGZ, vestiging Roermond, is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Vanuit vestigingen in Roermond, Weert, Echt, Leudal (Heythuysen) en Venlo wordt hulp geboden aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychiatrische of ernstige psychische problemen en hun familieleden en betrokkenen. MET GGZ helpt mensen zo dicht mogelijk bij huis, zo snel, zo licht, zo kort en zo goed mogelijk. De vragen en verwachtingen van degenen die hulp vragen zijn altijd het uitgangspunt voor ons professioneel handelen.

Mensen zo behandelen en begeleiden dat zij weer normaal in de maatschappij kunnen functioneren. Dat is wat MET GGZ dagelijks doet; waar nodig samen met andere zorginstellingen en maatschappelijke instanties.