MET GGZ, locatie Venlo

Postcode en plaats: Venlo
Telefoon: 088 11 49 300
Website: www.metggz.nl

De GGZ-groep heeft in Venlo een Regionaal Centrum voor GGZ (RCG) in oprichting. Hier wordt ambulante en poliklinische zorg geboden voor volwassenen en een deeltijdbehandeling. In het RCG Venlo i.o. is het werk van het voormalige Riagg Noord-Limburg en van het Vincent van Gogh Instituut ondergebracht. Het RCG Venlo heeft twee locaties.

RCG Venlo i.o. locatie Hogeweg 99, tel. (077) 355 02 22.

  • Ambulante zorg voor volwassenen en ouderen
  • Psychiatrische Intensieve Thuiszorg
  • Crisisdienst
  • Bemoeizorg Zorgwekkende Zorgmijders

RCG Venlo i.o. locatie Tegelseweg 210, tel. (077) 323 38 00

  • Deeltijdbehandeling volwassenen en ouderen

Postadres: Postbus 568, 5900 AN Venlo

De plannen voor de defintieve huisvesting van het Regionaal Centrum GGZ te Venlo bevinden zich in een vergevorderd stadium. Naar verwachting zal de bouw begin 2006 gereed kunnen zijn.