Mondriaan, voor geestelijke gezondheid

Bezoekadres: John F. Kennedylaan 301
Postcode en plaats: 6419 XZ Heerlen
Postadres: Postbus 4436
Postcode en plaats: 6401 CX Heerlen
Telefoon: 088 506 62 62
E-mailadres: info@mondriaan.eu
Website: www.mondriaan.eu

Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met zo'n 40 locaties. We hebben speciale behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische psychiatrie.

De instelling helpt mensen die door psychische aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd worden in hun welzijn en functioneren. Het uitgangspunt daarbij is: thuis als het kan, opgenomen als dat echt moet. De aanpak is oplossings- en samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd.