Moveoo

Hoofdkantoor Moveoo Roermond
Bezoekadres: Spoorlaan Zuid 29a
Postcode en plaats: 6045 AA Roermond
Telefoon: 088 337 90 00
E-mailadres: info@moveoo.nl
Website: Moveoo.nl

Moveoo is er voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden en tijdelijk behoefte hebben aan ondersteuning. Bij Moveoo werken 150 gespecialiseerde hulpverleners, verspreid over heel Limburg.

Crisisopvang

Wanneer het thuis niet meer gaat omdat er sprake is van een crisissituatie, kun je terecht bij de crisisopvang van Moveoo. Op basis van een intakegesprek wordt bekeken of je in aanmerking komt voor een plek in de crisisopvang en waar je baat bij hebt.

Een crisissituatie kan ontstaan door het niet betalen van huur of vanwege overlast, door een relatie die stukloopt, door misbruik of mishandeling. In de crisisopvang verblijf je met eventuele kinderen maximaal twaalf weken. In die tijd helpt Moveoo je op weg terug naar een zelfstandig bestaan. Moveoo biedt concrete en persoonlijke hulp, bijvoorbeeld bij het vinden van een woning of het op orde brengen van geldzaken.