Mutsaersstichting - locatie Venlo

Postcode en plaats: Venlo
Telefoon: 077 354 99 45
E-mailadres: info@mutsaersstichting.nl
Website: www.mutsaersstichting.nl

Venlo is de hoofdlocatie van de Mutsaersstichting met een breed aanbod aan diensten. Op de locatie Venlo zijn ook het bestuur, de staf en de ondersteunende diensten gevestigd.

Hulp- en behandelvormen

  • Jeugd-GGZ
  • Jeugdzorg- en hulpverlening
  • Ambulante, deeltijd- en voltijdbehandeling
  • Logeeropvang
  • Maatschappelijke opvang
  • Vrouwenhulpverlening
  • De Wijnberg; school voor speciaal onderwijs