PsyQ, locatie Venlo

Postcode en plaats: Venlo
Telefoon: 088 114 94 94  
Website: www.psyq.nl

PsyQ biedt gespecialiseerde behandeling van psychische klachten. Het programma Psychotrauma helpt mensen met een traumatische ervaring die hierdoor klachten hebben die het functioneren belemmeren. Ook huiselijk geweld is traumatisch. De daaruit voortvloeiende problemen zijn onder andere: angsten, depressie, problematische relaties, tegenstrijdige gevoelens over de scheiding, rouw, opvoedingsproblemen, conflicten, eenzaamheid enz.

Test

Op de site kunt u een test uitvoeren om te bepalen hoe veel last u heeft van psychotraumatische klachten.