Stichting Wel.kom

Bezoekadres: Kaldenkerkerweg 56
Postcode en plaats: Venlo
Postadres: Kaldenkerkerweg 56
Postcode en plaats: Venlo
Telefoon: (077) 326 66 66
Fax: (077) 326 66 67
E-mailadres: info@welkom.nu
Website: www.welkom.nu

De Stichting Wel.kom is actief op het brede terrein van welzijn, kinderopvang, natuur- en milieueducatie en popcultuur. Hieronder valt ook maatschappelijk werk. Potentiele klanten kunnen in onze welzijnswinkels terecht.

Kaldenkerkerweg is het 'centraal bureau' van Stichting Wel.kom en voor klanten slechts een van de bezoekadressen. Afhankelijk van de wijk waarin mensen wonen kunnen ze ook terecht op de:

Pastoor Vranckenlaan 2, Reuver
Bongerdstraat 229, Tegelen
Albert Verweystraat 6, Blerick
Wolweversstraat 2, Venlo
Reigerstraat 2, Venlo
Ericaweg 6, Venlo