Politie district Heerlen

Bezoekadres: Stationstraat 13e
Postcode en plaats: 6411 NH Heerlen
Postadres: Postbus 1230
Postcode en plaats: 6201BE Heerlen
Telefoon: 0900 88 44
Fax: (045) 400 39 00

Doelgroep

Slachtoffers van geweld, daders van geweld en melders die signalen willen doorgeven.

Bereikbaarheid

De politie is 7 x 24 uur bereikbaar.
Kijk voor actuele openingstijden op www.politie.nl.

Aanbod

  • Eerstelijnsopvang (7x24 uur)
  • Naar behoefte hulp verlenen
  • Vaak verwijzing (onder andere naar: Blijf, RIAGG, RIMO, AMW, AMK, RvKB, Buro Jeugdzorg, Jeugdbescherming)
  • Openbare orde herstellen en handhaven van de openbare orde

Wijze van aanmelding, procedure en tijdpad

Aanmelding kan geschieden door het slachtoffer zelf, maar ook door anderen die op basis van signalen of aangifte melding willen maken van een probleemsituatie. Daarnaast kan actief onderzoek door de politie zelf leiden tot aanmelding/aangifte.

Samenwerking met andere instellingen

De politie werkt in verwijzende zin veel samen met hulpverleningsinstellingen in de regio.