Blijf van m'n Lijfhuis (Neos)

Bezoekadres: Hoogstraat 229a
Postcode en plaats: 5615 PD Eindhoven
Postadres: Postbus 556
Postcode en plaats: 5600 AN Eindhoven
Telefoon: 040 292 92 00 (zakelijk)  
Fax: 040 295 04 92  
Website: www.neos.nl

Voor (informatie over) plaatsing: (040) 2950456

Blijf van m'n Lijf biedt opvang aan vrouwen en kinderen die gevlucht zijn voor geweld.
Bij Blijf Eindhoven worden vrouwen en kinderen opgevangen die vluchten voor partner en/of familie, voor mensenhandel en/of gedwongen prostitutie, vanwege eerwraak of eergerelateerde problemen.
Vrouwen blijven gemiddeld 3 maanden in het opvanghuis.

Aanmelden voor het Blijf van m'n Lijfhuis kan via Centrale Aanmelding:
Centrale Aanmelding
Hoogstraat 229a
5615 PD Eindhoven
Email: toegang@neos.nl

Neos - Blijf van m'n Lijf biedt opvang aan vrouwen en kinderen die gevlucht zijn voor geweld, vrouwen blijven er gemiddeld 3 maanden.

Bij Blijf Eindhoven worden vrouwen en kinderen opgevangen die vluchten voor partner en/of familie, voor mensenhandel en/of gedwongen prostitutie, vanwege eerwraak of eergerelateerde problemen.