Forensische behandeling 'De Omslag', Locatie 'De Grote Beek'

Bezoekadres: Boschdijk 771
Postcode en plaats: 5626 AB Eindhoven
Postadres: Postbus 909
Postcode en plaats: 5600 AX Eindhoven
Telefoon: 040 2967600
Fax: 040 2967601
E-mailadres: forbeh.zgif@ggze.nl
Website: www.ggze.nl

Deeltijd- en poliklinische behandeling voor cliënten met een psychiatrische of persoonlijkheidsstoornis, of met een achterstand in de geestelijke of sociaal-emotionele ontwikkeling die met Justitie in aanraking zijn gekomen. Het probleemgedrag laat zich in het aanbod in 3 categorieën onderscheiden:

 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Grensoverschrijdend gedrag in relatie tot agressie
 • Grensoverschrijdend gedrag in het kader van huiselijk geweld

Het aanbod bestaat uit individuele, systemische en groepsactiviteiten. Wat betreft grensoverschrijdend gedrag in het kader van huiselijk geweld worden de volgende activiteiten aangeboden:

 • Opvanggroep huiselijk geweld
 • Groepshulpverlening aan vrouwelijke pleger en slachtoffers
 • Psychodynamische groep
 • Individuele ondersteunende / structurerende gesprekken
 • Individuele psychotherapie
 • Partnerrelatiegesprekken

Voor seksueel grensoverschrijdend gedrag:

 • 5-daagse en 1-daagse deeltijdbehandeling
 • Prétherapie voor zedendelinquenten
 • (Avond)groep voor zedendelinquenten
 • Nazorggroep voor zedendelinquenten
 • Psychodynamische groep
 • Individuele ondersteunende structurerende gesprekken
 • Individuele psychotherapie
 • Systeemgesprekken

Contra-indicaties voor alle programma's:

 • Ernstige psychiatrische toestandsbeelden
 • Primaire verslavingsproblematiek
 • Verstandelijke handicap IQ < 80
 • Cliënten die hun delict ontkennen

Bij alle methodieken vormen delict en teugvalpreventie essentiële aandachtspunten voor de behandeling. ‘Cure’ en ‘control’ aspecten staan in verschillende mate centraal. Indien daar de intake daar aanleiding toe geeft worden partners en / of kinderen bij de behandeling betrokken.