GGZ Midden-Brabant

Postadres: Postbus 770
Postcode en plaats: 5000 AT Tilburg
Telefoon: 013 5808080
E-mailadres: info@ggzmb.nl

Project

Agressieregulatie/impulscontrole; individuele behandeling van plegers/daders van geweld

Doelgroep

Plegers / daders van (huiselijk) geweld

Doelen

  • Agressieregulatie
  • Impulscontrole
  • Risicopreventie

Korte inhoud

Groep: 10 x 90 min. 1x per week.
Onderwerpen: risicosituaties, vermijden en verlaten van risicosituaties, vaststellen denkpatronen, uitdagen van denkpatronen, risicopreventie

Visie / uitgangspunt

Verantwoordelijkheid doen opnemen voor grensoverschrijdend gedrag, (delictscenario), inleven in de positie van het slachtoffer, voorkomen van recidive.

Reikwijdte

De agressieregulatietraining is al meerdere malen gegeven. De specifiek op plegers Huiselijk geweld gerichte training moet nog starten.

Sluit aan op de via het regionale Steunpunt Huiselijk geweld gevoerde motiveringsgesprekken met plegers huiselijk geweld in het vrijwillige kader.

Individuele behandelingen (al dan niet in een juridisch kader) vinden al geruime tijd plaats, maar worden op korte termijn gegeven tegen de achtergrond van de polikliniek forensische psychiatrie ( i.o).