GGZ Westelijk Noord-Brabant

Bezoekadres: Hoofdlaan 8
Postcode en plaats: 4661 AA Halsteren
Postadres: Hoofdlaan 8
Postcode en plaats: 4661 AA Halsteren
Telefoon: 0164 289100
E-mailadres: info@ggzwnb.nl
Website: www.ggzwnb.nl

Het behandelprogramma agressieproblematiek van GGZWNB is bedoeld voor mannen en vrouwen die negatieve gevolgen ervaren van hun agressieve gedrag en dit willen leren beheersen. Het betreffen cognitieve gedragstherapeutische groepsbehandelingen in combinatie met systeemgesprekken. Tevens is er een parallelgroep voor partners van geweldplegers die slachtoffer zijn of zijn geweest van huiselijk geweld. We hebben behandelgroepen op zowel de locatie's Bergen op zoom als Roosendaal.