Jeugdbescherming Brabant

Jeugdbescherming Brabant levert diensten in heel Noord-Brabant. Het heeft vestigingen in Roosendaal, Tilburg, 's-Hertogenbosch en Helmond.

Website - ook voor (contact)informatie over alle locaties: www.jeugdbeschermingbrabant.nl

Informatie over de locatie 's Hertogenbosch:

Bezoekadres: Pettelaarpark 62
Postcode en plaats: 5216 PP  's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 1163
Postcode en plaats: 5200 BE 's-Hertogenbosch
Telefoon: 088 243 9011

Jeugdbescherming Brabant staat voor Samen Veilig:

  • werkt voor en met kinderen en jongeren die in een onveilige situatie verkeren
  • werkt samen met het gezin en het netwerk aan een veilige opvoedsituatie
  • Voert maatregelen uit na een uitspraak van de kinderrechter, zoals ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering
  • Biedt 24 uur per dag spoedeisende zorg bij crisissituaties
  • Biedt gezinnen en kinderen vrijwillige hulp op eigen verzoek of op verzoek van lokale teams, om een veilige opvoedsituatie te creeren