Jeugdbescherming Brabant - Locatie Roosendaal

Jeugdbescherming Brabant staat voor Samen Veilig:

  • Werkt voor en met kinderen en jongeren die in een onveilige situatie verkeren
  • Werkt samen met het gezin en het netwerk aan een veilige opvoedsituatie
  • Voert maatregelen uit na een uitspraak van de kinderrechter, zoals ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering
  • Biedt 24 uur per dag spoedeisende zorg bij crisissituaties
  • Biedt gezinnen en kinderen vrijwillige hulp op eigen verzoek of op verzoek van lokale teams, om een veilige opvoedsituatie te creeren

Jeugdbescherming Brabant levert diensten in heel Noord-Brabant. Het heeft vestigingen in Roosendaal, Tilburg, 's-Hertogenbosch en Helmond. Op bovengenoemde website vindt u meer (contact)informatie.