PsyQ - Psychotrauma, locatie Eindhoven

Bezoekadres: Anderlechtstraat 17
Postcode en plaats: 5628 WB Eindhoven
Telefoon: Aanmeldservice: 0900 2357797
Website: www.psyq.nl

PsyQ biedt gespecialiseerde behandeling voor de meest voorkomende psychische problemen:

  • AD(H)D bij volwassenen
  • Angststoornissen
  • Depressie
  • Psychotrauma

Het programma Psychotrauma helpt mensen van 18 jaar en ouder met een traumatische ervaring die hierdoor klachten hebben die het functioneren belemmeren. Ook huiselijk geweld kan traumatisch zijn. De daaruit voortvloeiende problemen zijn onder andere: angsten, depressie, problematische relaties, tegenstrijdige gevoelens over de pleger of bijvoorbeeld scheiding, rouw, opvoedingsproblemen, conflicten, eenzaamheid enz.
De afdeling Psychotrauma helpt mensen vanaf 18 jaar of ouder die een ingrijpende gebeurtenis of een traumatische ervaring hebben meegemaakt en daardoor klachten hebben ontwikkeld die het functioneren soms ernstig belemmeren. Dit kan het geval zijn bij huiselijk geweld. Het kan gaan om een op zichzelf staande gebeurtenis, bijvoorbeeld een verkrachting of het kan gaan om meerdere traumatische ervaringen gedurende een periode van seksueel misbruik, fysiek geweld of, geestelijke mishandeling.

De afdeling Psychotrauma in Eindhoven biedt bij beeindigd huiselijk geweld individuele behandelingen aan in individuele sessies. Behandeling richt zich dan voornamelijk op verwerking van de gevolgen van het huiselijk geweld. Onderdelen die bij verwerking aan de orde kunnen komen zijn: behandeling van traumatische klachten zoals herbelevingen, een kort lontje hebben, plaatsen en situaties vermijden. Behandeling richt zich ook op leren omgaan met lastige situaties, het gevoel van veiligheid vergroten, het gevoel van eigenwaarde versterken evenals het gevoel van zelfredzaamheid en het terugvinden van de eigen kwaliteiten.

Wanneer u nog wel in dezelfde woning woont en het huiselijk geweld nog plaats vindt, zijn er andere instanties die u kunnen begeleiden bij het toewerken naar beëindiging van huiselijk geweld. Dit zijn organisaties zoals: Slachtofferhulp Nederland of Veilig thuis. Wij adviseren u, eventueel in overleg met uw huisarts, om u bij een van deze organisaties aan te melden.

Wanneer u denkt dat behandeling gericht op de gevolgen van huiselijk geweld u kan helpen om weer sterker te worden en om weer verder te kunnen met uw leven, dan kunt u zich aanmelden bij de Aanmeldservice van PsyQ, telefoonnummer: 0900-2357797 (lokaal tarief) of rechtsreeks bij PsyQ Eindhoven, telefoonnummer 088-3573060. U kunt informatie krijgen of telefonisch aangeven dat u deel wilt nemen aan het zorgprogramma psychotrauma.