Reclassering Nederland, Den Bosch

Bezoekadres: Eekbrouwersweg 6
Postcode en plaats: 5233 VG Den Bosch
Postadres: Postbus 1327
Postcode en plaats: 5200 BJ Den Bosch
Telefoon: 088 8041504
Website: www.reclassering.nl

Project

Veilig & Vertrouwd in eigen huis

Doelgroep

Plegers huiselijk geweld

Doelen

  • Terugvalpreventie
  • Zicht krijgen op eigen aandeel in (destructief) relatiepatroon
  • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag
  • Ontwikkelen van vaardigheden, m.n time-outs

Korte inhoud

In totaal 12 sessies waarvan een instroomgesprek, 8 groepssessie (1,5 uur) en een natraject van 3 individuele, maandelijkse gesprekken. Groep heeft een half open karakter. Aantal deelnemers kan varieren van minimaal 4 a 5 tot maximaal 7 a 8.

Visie / uitgangspunt

Zowel pleger als aangever zijn slachtoffer van het patroon. Toch richten op pleger en diens aandeel in het ontstaan en onderhouden van het relatiepatroon. Door middel van het ontwikkelen van vaardigheden doorbreken van eigen rol in bestaand relatiepatroon. Training kan dienen als afdoende aanbod, maar kan ook een diagnotische bijdrage leveren waarop verwijzing naar een verder behandelaanbod gebaseerd kan zijn.

Reikwijdte

Training is begin december 2004 in Den Bosch van start gegaan. Inmiddels wordt deze training vanwege bereikt succes ook aangeboden in Eindhoven/Helmond en Tilburg.