Stichting Kezban

Postcode en plaats: Tilburg
Postadres: Postbus 198
Postcode en plaats: 5000 AD Tilburg
Telefoon: 06 125 07 996
E-mailadres: info@st-kezban.nl
Website: www.stichtingkezban.nl

Stichting Kezban wil huiselijk geweld in allochtone kring voorkomen en bestrijden. Dat doen we door:

  • het onderwerp geweld binnen allochtone kringen bespreekbaar te maken, door het geven van voorlichting;
  • de waakzaamheid en toegankelijkheid van de reguliere hulpverlening voor allochtone vrouwen te vergroten;
  • alert te zijn op het overheidsbeleid rond huiselijk geweld en op te komen voor de belangen van allochtone vrouwen en meisjes.

Dit doen wij

  • Voorlichting geven
  • Voorlichtingsfilms vertonen
  • Hulpverlening aan allochtone vrouwen
  • Beleid be├»nvloeden

Stichting Kezban heeft veel kennis over de manier waarop complexe, gevoelige onderwerpen als huiselijk en eergerelateerd geweld bespreekbaar gemaakt kunnen worden bij de allochtone doelgroep. Stichting Kezban geeft voorlichting over deze onderwerpen, biedt advies en probeert beleid te beïnvloeden. Daarnaast adviseren we professionals over hun projecten op dit gebied en zetten we ook zelf projecten op rond relaties, seksualiteit en eergerelateerd geweld.