Jeugdbescherming Brabant - Locatie Roosendaal

Bezoekadres: Burgerhoutsestraat 19
Postcode en plaats: 4701 EK Roosendaal
Postadres: Postbus 53
Postcode en plaats: 4700 AB Roosendaal
Telefoon: 088 2439044
E-mailadres: info@jbbrabant.nl
Website: www.jeugdbeschermingbrabant.nl

Jeugdbescherming Brabant staat voor Samen Veilig:

  • Wij werken voor en met kinderen en jongeren die in een onveilige situatie verkeren
  • Wij werken samen met het gezin en het netwerk aan een veilige opvoedsituatie
  • Wij voeren maatregelen uit na een uitspraak van de kinderrechter, zoals ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering
  • Wij bieden 24 uur per dag spoedeisende zorg bij crisissituaties
  • Wij bieden gezinnen en kinderen vrijwillige hulp op eigen verzoek of op verzoek van lokale teams, om een veilige opvoedsituatie te creeren

Wij leveren onze diensten in heel Noord-Brabant. Jeugdbescherming Brabant heeft vestigingen in Roosendaal, Tilburg, 's-Hertogenbosch en Helmond.