Jeugdbescherming Brabant - Locatie Tilburg

Bezoekadres: Alleenhouderstraat 25
Postcode en plaats: 5041 LC Tilburg
Postadres: Postbus 339
Postcode en plaats: 5000 AH Tilburg
Telefoon: 088 2439033
E-mailadres: info@jbbrabant.nl  
Website: www.jeugdbeschermingbrabant.nl

Jeugdbescherming Brabant staat voor Samen Veilig:

  • Wij werken voor en met kinderen en jongeren die in een onveilige situatie verkeren
  • Wij werken samen met het gezin en het netwerk aan een veilige opvoedsituatie
  • Wij voeren maatregelen uit na een uitspraak van de kinderrechter, zoals ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering
  • Wij bieden 24 uur per dag spoedeisende zorg bij crisissituaties
  • Wij bieden gezinnen en kinderen vrijwillige hulp op eigen verzoek of op verzoek van lokale teams, om een veilige opvoedsituatie te creeren

Wij leveren onze diensten in heel Noord-Brabant. Jeugdbescherming Brabant heeft vestigingen in Roosendaal, Tilburg, 's-Hertogenbosch en Helmond.