Jeugdzorg Brabant

Bezoekadres: Sobrietasplein 102
Postcode en plaats: 5701 MJ Helmond
Postadres: Postbus 761
Postcode en plaats: 5700 AT Helmond
Telefoon: 088 2439022
E-mailadres: info@jbbrabant.nl  
Website: www.jeugdbeschermingbrabant.nl 

Jeugdbescherming Brabant staat voor Samen Veilig:

  • Wij werken voor en met kinderen en jongeren die in een onveilige situatie verkeren
  • Wij werken samen met het gezin en het netwerk aan een veilige opvoedsituatie
  • Wij voeren maatregelen uit na een uitspraak van de kinderrechter, zoals ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering
  • Wij bieden 24 uur per dag spoedeisende zorg bij crisissituaties
  • Wij bieden gezinnen en kinderen vrijwillige hulp op eigen verzoek of op verzoek van lokale teams, om een veilige opvoedsituatie te creeren

Wij leveren onze diensten in heel Noord-Brabant. Jeugdbescherming Brabant heeft vestigingen in Roosendaal, Tilburg, 's-Hertogenbosch en Helmond.