Algemeen maatschappelijk werk Versa - Loosdrecht

Bezoekadres: Lindelaan 98
Postcode en plaats: 1231 CN Loosdrecht
Telefoon: (035) 582 16 95
Fax: (035) 577 95 11
E-mailadres: info@versawelzijn.nl
Website: www.versawelzijn.nl

Het Algemeen Maatschappelijk Werk van Versa biedt hulp aan slachtoffers en aan plegers van huiselijk geweld.

Aanbod

  • Individuele hulp en begeleiding aan vrouwen die door hun (ex)partner bedreigd of mishandeld worden
  • Bij voldoende belangstelling: groepshulpverlening aan vrouwen die door hun (ex)partner of mishandeld worden.
  • Nazorg aan vrouwen die na een verblijf in Blijf van m'n Lijf zelfstandig zijn gaan wonen, op indicatiestelling van Blijf van m'n Lijf
  • Individuele hulp aan mannen die hun (ex) partner bedreigen of mishandelen, op vrijwillige basis. We verwijzen door naar organisaties die groepshulpverlening bieden aan mannen die hun (ex)partner bedreigen of mishandelen.
  • Relatiegesprekken als beide partners dat wensen, mits het geweld gestopt is

Situaties waarin sprake is van actueel huiselijk geweld worden door het Algemeen Maatschappelijk Werk altijd met voorrang behandeld. Versa werkt bij huiselijk geweld samen met de politie, Blijf van m'n Lijf en andere hulpverleningsinstellingen en neemt deel aan de stuurgroep huiselijk geweld in het Gooi en de noordelijke vechtstreek.