Aware Kennemerland

Postcode en plaats: Haarlem
Telefoon: (023) 532 78 25

Aware Kennemerland wil voormalige bewoonsters van Blijf van m'n Lijf Haarlem en IJmond, maar ook andere vrouwen uit de regio steun en veiligheid bieden om herhaald slachtofferschap te voorkomen. Verder wil zij met het experiment aantonen dat een integrale aanpak van huiselijk geweld resultaat heeft. De samenwerking tussen de verschillende organisaties zorgt ervoor dat er daadkrachtig opgetreden kan worden en dat er meer mogelijkheden zijn voor het ondersteunen van het slachtoffer en het aanpakken van de dader.

Criteria

Vrouwen en hun kinderen uit de politieregio Kennemerland kunnen in principe deelnemen aan Aware Kennemerland.
Zij moeten kunnen aantonen dat zij slachtoffer van huiselijk geweld zijn (geweest) en dat zij een reëel risico lopen om opnieuw slachtoffer te worden. Als er geen aangifte of meldingen bekend zijn bij de politie moet een erkende instantie zoals de Maatschappelijk Dienstverlening of een GGZ instelling moet het verhaal van de vrouw kunnen bevestigen.
De relatie met de dader dient duidelijk beëindigd te zijn.

Potentiële deelnemers moeten in beginsel bereid zijn om aangifte te doen. Het is noodzakelijk dat er een duidelijke uitspraak zwart-op-wit is over de toewijzing van de kinderen. Bij een omgangsregeling is onder bepaalde voorwaarden deelname aan Aware Kennemerland mogelijk.

Voor de plaatsing van het alarmsysteem is het nodig dat er een vaste telefoonaansluiting aanwezig is en dat men een WA-verzekering heeft afgesloten.

Kosten

De vrouw moet meebetalen aan de kosten van de Aware-aansluiting en -abonnement. De kosten kunnen eventueel vergoed worden via de Bijzondere Bijstand van de gemeente.

Contactpersoon

Mw. C. Korteweide