Aware Noord-Holland Noord

Bezoekadres: Stichting Blijf van mijn Lijf Alkmaar
Postadres: Postbus 8076
Postcode en plaats: 1802 KB Alkmaar
Telefoon: 072 562 03 56

Je wilt je weer veilig voelen in je eigen huis. Aware kan je daar bij helpen. Aware is een alarmsysteem ontwikkeld om vrouwen (en hun eventuele kinderen), die het risico lopen opnieuw slachtoffer te worden van geweld of mishandeling door hun ex-partner, sneller en beter te kunnen beschermen.

Hoe werkt Aware?

Aware is een alarmsysteem dat bij je thuis wordt geïnstalleerd. Dit alarmsysteem bestaat uit een alarmknop die rechtstreekse verbinding heeft met de centrale van het beveiligingsbedrijf . Als het beveiligingsbedrijf een melding ontvangt, wordt dit direct doorgeven aan de meldkamer van de politie Noord-Holland Noord. De dichtstbijzijnde agenten komen direct in actie en zijn binnen 10 minuten ter plaatse. Het alarmsysteem mag alleen gebruikt worden als er sprake is van huiselijk geweld.

Wie staat er achter Aware?

Aware Noord-Holland Noord is een project van Stichting Blijf van mijn Lijf Alkmaar en de Politie Noord-Holland Noord. Daarnaast zijn er afspraken met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de diverse gemeentes in de regio om een deel van de kosten te vergoeden. Stichting Blijf van mijn Lijf Alkmaar is de uitvoerende en coördinerende instantie.

Wie komt in aanmerking voor Aware?

Als je slachtoffer bent geweest van huiselijk geweld en je loopt het risico opnieuw slachtoffer te worden, dan kun je een beroep doen op Aware.

Je moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Jij en/of je kinderen worden bedreigd door je ex-partner
  • Je woont in de regio Noord-Holland Noord
  • Een officiële instantie kan bevestigen dat je slachtoffer van huiselijk geweld bent (geweest) en dat je risico loopt opnieuw slachtoffer te worden
  • Je relatie met je ex-partner is beëindigd
  • Je hebt een rechterlijke uitspraak over de toewijzing van je kind(eren)
  • Je bent bereid aangifte te doen in geval van hernieuwd huiselijk geweld

Wat zijn de kosten?

Het enige waar je, als Aware-deelneemster, voor moet zorgen is een vaste telefoonaansluiting en een WA-verzekering. Daarnaast betaal je een borg voor het alarmsysteem die je terugkrijgt als je het systeem weer inlevert. De eenmalige installatiekosten en de abonnementskosten worden door de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de meeste gemeentes gezien als bijzondere kosten en daarom vergoed. De preventiemedewerkster van Stichting Blijf van mijn Lijf Alkmaar zal na het persoonlijke gesprek contact zoeken met de verantwoordelijke gemeente om de vergoeding te bespreken.

Meer informatie en aanmelding

Als je denkt in aanmerking te komen voor het Aware-project kun je voor informatie, advies en/of aanmelding contact opnemen met Stichting Blijf van mijn Lijf Alkmaar, telefoon: 072 - 562 03 56 en vragen naar de preventiemedewerkster. In een oriënterend gesprek worden de voorwaarden nog eens duidelijk met je besproken en kunnen vervolgafspraken worden gemaakt.