Blijf Groep

088 234 24 00 (Receptie Blijf Groep)

088 234 24 50 (Voor advies en hulp (9 – 23 uur))

088 234 24 50 (Voor ketenpartners)

Website: www.blijfgroep.nl

Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen. Wij bieden hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, kinderen en plegers. Ons uitgangspunt is het geweld te stoppen en veiligheid te creëren door hulp op maat

Blijf Groep biedt informatie en advies, opvang op maat, ambulante hulp bij het stoppen van het geweld, voorlichting, training en andere preventieactiviteiten.