Blijf van m'n lijf, Kop van Noord-Holland

Telefoon: 085 064 40 95  (werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
Internet: Hgknh.nl

Opvanghuis voor vrouwen en kinderen die mishandeld (geestelijk/lichamelijk/seksueel) zijn of daarmee bedreigd zijn.