Centrum voor Relationele Therapie

Bezoekadres: Baarsjesweg 224
Postcode en plaats: 1058 AA Amsterdam
Postadres: Baarsjesweg 224
Postcode en plaats: 1058 AA Amsterdam
Telefoon: 020 590 5555
E-mailadres: systeemtherapie@arkinjeugd.nl
Website: www.arkinjeugdengezin.nl

Het Centrum voor Relationele Therapie biedt relatie- en gezinstherapie aan echtparen en gezinnen bij wie relationeel geweld een rol speelt. De behandeling wordt gedaan door een toegewijd gespecialiseerd team van gediplomeerde relatie- en gezinstherapeuten en is gericht op alle betrokkenen.

Relatie- en gezinstherapie

In deze behandeling wordt gestart met een time-out procedure. Wanneer het echtpaar/gezin deze vaardigheid onder de knie heeft, kan worden overgegaan tot relatie-/gezinstherapie. Tijdens deze therapie is het mogelijk dat ï¿¿ of meerdere deelnemer(s) een individueel traject volgt voor bijvoorbeeld verslavingsproblematiek, agressie-impulsproblematiek en evt. praktische hulp zoals schuldhulpverlening. Parallel aan deze individuele therapie loopt de relatie-/gezinstherapie waarbij de relatie-/gezinstherapeut de andere hulpverleners coï¿¿neert.

Echtparengroepen

Dit is een vorm van relatie-groepstherapie waarbij echtparen d.m.v. het delen van ervaringen en oplossingen van anderen, hun eigen situatie verbeteren. Deze therapie is vanuit onderzoek zeer effectief gebleken bij echtparen waarbij geen sprake is van comorbiditeit.

Safety First project

Dit betreft een voortraject vï¿¿de relatie-/gezinstherapie waarbij de veiligheid van het kind/de kinderen binnen het gezin wordt gewaarborgd. Samen met de ouders wordt gezocht naar mogelijkheden en zogenaamde controlepersonen die de veiligheid van het kind/de kinderen garanderen.

Behandeling is mogelijk op locaties in West, Noord en op IJburg:

West

Centrum voor Relationele Therapie
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam

Noord

Centrum voor Relationele Therapie
Lucien Gaudinstraat 328
1034 WB Amsterdam

IJburg

Centrum voor Relationele Therapie
Gezondheidscentrum Haveneiland - 1e etage
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam