Clup Welzijn

Bezoekadres: Karekietpark 16  
Postcode en plaats: 1444 HV Purmerend
Telefoon: 0299 480 630
E-mailadres: info@clup.nl  
Website: www.clup.nl 

De medewerkers van Clup Welzijn bieden hulp aan slachtoffers, plegers en betrokkenen van huiselijk geweld.