De Waag - Amsterdam

Bezoekadres: Zeeburgerpad 12-b
Postcode en plaats: 1018 AJ Amsterdam
Telefoon: (020) 462 63 33
E-mailadres: info@dewaagamsterdam.nl
Website: www.dewaagnederland.nl

De Waag is een polikliniek met jarenlange ervaring in het bieden van specialistische zorg bij huiselijk geweld en andere vormen van agressie. Ons behandelaanbod wordt altijd op maat gemaakt en is gebaseerd op de laatste inzichten op het gebied van de effectiviteit van behandelingen.

De behandelingen voor huiselijk geweld bij de Waag

In onze aanpak staat veiligheid voorop. Dat wil zeggen dat wij ons eerst richten op die factoren die de grootste onveiligheid veroorzaken. Is de relatie nog intact en zijn er nog geregeld escalaties? Dan zal de focus van de behandeling in eerste instantie liggen op het samen op tijd leren stoppen van een escalerend conflict. Op het moment dat dat lukt, kan er aandacht zijn voor onderliggende problemen die steeds weer die conflicten veroorzaken en kan er partnerrelatietherapie worden geboden.

Daarnaast biedt de Waag individuele behandelingen gericht op problematiek die van invloed is op het onveilige gedrag, zoals traumatisering of een stoornis in de impulscontrole.

De Waag biedt ook behandeling in gevallen waar er sprake is van seksueel geweld in de relationele sfeer, zoals incest. Deze (individuele) behandeling richt zich op de factoren die in verband staan met het risico voor het opnieuw plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De Waag biedt zelf geen hulp aan kinderen maar heeft nauwe samenwerkingsverbanden met de jeugdhulpverlening. Kinderen die hulp nodig hebben, kunnen in overleg met de ouders worden doorverwezen naar een gespecialiseerde instelling.

Aanmelden

Na aanmelding bij de Waag volgt een intakegesprek, waarin samen met de cliënten bekeken wordt wat de oorzaken zijn van het huiselijk geweld, en welke vorm van hulp daarbij het beste past.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze site www.dewaagnederland.nl . Daar staan ook de contactgegevens van de Waag- vestigingen in Amsterdam, Almere (Flevoland), Amersfoort, Den Haag, Gouda, Haarlem, Leiden, Rotterdam (Rijnmond) Utrecht en Zaandam.