ECPAT Nederland

Bezoekadres: Cruquiusweg 68-70
Postcode en plaats: 1019 AH Amsterdam
Postadres: Postbus 75297
Postcode en plaats: 1070 AG Amsterdam
Telefoon: 020 4203771
Website: www.ecpat.nl

ECPAT Nederland is actief voor de bescherming van kinderen tegen commerciële seksuele uitbuiting. Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen is seksueel misbruik van een minderjarige tegen betaling in de vorm van geld of bijvoorbeeld eten of kleding.

Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen komt wereldwijd voor, ook in Nederland. Volgens het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de VN (IVRK) zijn kinderen alle personen jonger dan 18 jaar. Het gaat om zowel jongens als meisjes, maar de meerderheid van de kinderen die seksueel uitgebuit worden zijn meisjes.

Er zijn vier vormen van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen:

  • Kinderprostitutie
  • Kindersekstoerisme
  • Kinderporno
  • Kinderhandel

Door kennis over het probleem van seksuele uitbuiting van kinderen te vergroten, probeert ECPAT Nederland betrokkenheid te creëren bij de Nederlandse bevolking bij het tegengaan van dit probleem. Wij doen aan lobby bij de overheid, politieke partijen en maatschappelijke organisaties voor goede hulpverlening en adequate en effectieve wet- en regelgeving gericht op het voorkomen van seksuele uitbuiting van kinderen. Ook het bedrijfsleven, zoals internet service providers en de reisindustrie, wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het beschermen van kinderen tegen seksuele uitbuiting.