Het Lorentzhuis

Bezoekadres: Van Eedenstraat 16
Postcode en plaats: 2012 EM Haarlem
Postadres: Van Eedenstraat 16
Postcode en plaats: 2012 EM Haarlem
Telefoon: 023 53 10 346
Website: www.lorentzhuis.nl

Gespecialiseerde therapie voor partners waarbij verbaal, fysiek of seksueel geweld in de relatie een rol speelt. Behandeling van pleger en slachtoffer tezamen. Aandacht voor de kinderen in het gezin. Crisisbehandeling is soms mogelijk.